29. Odroczone koszty akwizycji

Odroczone koszty akwizycji 31 grudnia 2015 31 grudnia 2014
Krótkoterminowe 1 065 459 644 088
Długoterminowe 89 283 67 978
Odroczone koszty akwizycji, razem 1 154 742 712 066

Sekcja zawiera:

29.1 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

29.2 Odroczone koszty akwizycji w ubezpieczeniach na życie