Glossary zaczynające się od E

Embedded value

Aktuarialna metoda wyceny, która odnosi się do wartości przyszłych zysków akcjonariuszy, które powstaną z tytułu umów ubezpieczenia istniejących obecnie w portfelu zakładu ubezpieczeń. W metodzie tej uwzględnia się ryzyko akcjonariusza wynikające z niepewności co do czasu i wysokości przyszłych oczekiwanych zysków.

Everest

System do obsługi ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych wdrażany w PZU.