Glossary zaczynające się od G

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie