Glossary zaczynające się od T

Thomson Reuters Extel

(Survey) - Prowadzone od 15 lat badanie Thomson Reuters Extel jest uznawane za jeden 193 z najważniejszych rankingów branżowych i źródło wiedzy o najlepszych praktykach na rynku kapitałowym, w tym w zakresie komunikacji z inwestorami. Wysokie standardy i jakość badania potwierdzane są przez zewnętrznego audytora.

TSR

Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (cena rynkowa akcji na koniec okresu – cena rynkowa akcji na początek okresu + dywidenda wypłacona w okresie) / cena rynkowa akcji na początek okresu.